Uppsticklingarna

— Trädgårdssällskapet i Falkenberg

Medlemsansökan

Vill du bli medlem i Uppticklingarna? Årskostnad, 325 kr, familjemedlem 50kr.

Maila följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Fullständigt personnummer
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Meddelande

till uppsticklingarna@gmail.com

Läs mer om hur Riksförbundet Svensk trädgård hanterar dina personuppgifter http://www.tradgard.org/dataskyddspolicy/