Uppsticklingarna

— Trädgårdssällskapet i Falkenberg

Kontakter

Styrelsen:

Ordförande, Nina Ödman 072-7413376, uppsticklingarna@gmail.com

Kassör, Frida Nilsson

Sekreterare, Kristina Frizell

Ledamot, Ingvar Lidebring, Airi Johansson

Ersättare, Margareta Risberg, Ingrid Winbo, Charlie Jönsson

Grön titt komitté:

Anita Johansson, Louise Ullstadius, Irené Torstensson och Märit Jacobsson

Riksförbundet Svensk Trädgård

Box 2966

187 29 Täby

Medlemsservice medlemsservice@tradgard.org
Karin Åhlén
Erika Blomqvist
Telefon: 08-792 13 15 måndag-torsdag 09.00-12.00

Vi samarbeter med Studiefrämjandet