Uppsticklingarna

— Trädgårdssällskapet i Falkenberg

Grön titt!

Onsdagen den 26 maj, kl.18.00,
besöker vi Märit och Ingvar på Solhagavägen 42, Falkenberg.
En trädgård som bara växer och växer för detta växtsamlande par. Här finns växthus, lusthus och en nyanlagd köksträdgård. Kläder efter väder, glöm ej ditt medlemskort och tänk på avståndet.

Varmt välkomna