Uppsticklingarna

— Trädgårdssällskapet i Falkenberg

Årsmöte

Igår ägde Uppsticklingarnas årsmöte rum i en något annorlunda tappning. Det är inför det kommande året inga större förändringar förutom ny kassör. Det är Frida Nilsson som efterträder Marlene Karlsson. Vi passar på att tacka Marlen för hennes tid i styrelsen och hälsa Frida välkommen

Det är återigen med stort vemod som vi i styrelsen i går fattade beslut om att ställa in den eftrlängtade föreläsningen med John Taylor. Vi beklagar givetvis detta.

Även bussresan den 29 maj, har vi valt att skjuta på framtiden. Vi återkommer längre fram om läget ser bättre ut och kanske kan vi fara fram i buss fram mot hösten.